03-6734248   דודי שקורי, רואה חשבון

צוות המשרד

רו"ח דודי שקורי, מבקר פנימי, שותף מנהל, מייסד הפירמה

רו"ח מוסמך. בוגר לימודי תואר שני בביקורת פנימית. חבר בלשכת המבקרים הפנימיים ובלשכת רואי חשבון. 

מומחה בביקורת פנימית וחקירתית בסקטורים מגוונים לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, מלכ"רים ומועצות דתיות.
רו"ח דודי שקורי הינו בעל ניסיון וידע עשיר רב שנים בנושא רגולציה החלה על הסקטור ציבורי.

מומחה בביצוע ביקורת מטעם אגף החשב הכללי במשרד האוצר. בעל ניסיון עשיר בביקורת פנימית בנושאים "קלאסיים" במשרדי ממשלה, לרבות: רכש ומכרזים, חוזים והתקשרויות, שכר וכוח אדם והגנה על זכויות עובדי קבלני כוח אדם.

מומחה במתן שירותי בודק שכר ובחינת ביצוע אכיפה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.
מומחה בביקורת מטעם משרד הפנים בנושא נוהל חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות.
מומחה בביקורת פנימית במלכ"רים וחברות ציבוריות וממשלתיות.

 

 

 

 

פנו אלינו

דודי שקורי, רואה חשבון. שירותי ביקורת וראיית חשבון

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :טלפון: 03-6734248 כתובת מייל

 • טאב שרותי ביקורת פנימית

  דודי שקורי ושות', רואי חשבון שרותי ביקורת פנימית

  שירותי ביקורת פנימית ו-sox

  הביקורת הפנימית הינו אחד מהשירותים העיקריים הניתנים על ידי המשרד. המשרד מעניק שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ לסקטורים שונים ומגוונים, לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים מוסדיים וכיו"ב. הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית ותקנים מקצועיים. כמו כן, המשרד מספק שירותי SOX/I-SOX לחברות ציבוריות (אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי) הכולל את הטמעת הבקרות ובדיקתן.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון הקמת מערך בקרה

  עריכת נהלים

  משרדנו בעל ניסיון עשיר בכתיבת נהלים עבור ארגונים שונים, לרבות הגדרת סמכויות ותחומי אחריות, מיפוי תהליכי עבודה, הטמעת הנהלים והתאמתם לשינויים בדרישות הרגולציה. השירות כולל אפיון בקרות ממוחשבות ו / או ידניות וליווי צמוד והדרכה שוטפת של הלקוח עד להטמעה מלאה.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון בודק שכר מוסמך

  שירותי בודק שכר

  החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה מטיל על קבלני שירותים בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, וכן על מזמיני השירות ששכרו את שירותיהם של קבלני השירותים, אחריות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור למימוש ושמירה אחר זכויות העובדים המועסקים על ידי עובדי הקבלן. שירותי בודק שכר ניתנים במטרה לוודא שמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן. משרדנו מעניק לחברות וארגונים שירותים של בודק שכר, בהתאם לחוק.

 • דודי שקורי ושות', רואי חשבון בודק שכר מוסמך

  ביקורת חיצונית וחשבות

  עריכה וביקורת דוחות כספיים לחברות, הנהלת חשבונות והכנת דיווחים תקופתיים, חשבות שכר, דיווחים וייצוג מול רשויות המס, מיסוי פרט וחברות, דוחות עצמאיים, הצהרות הון, ליווי פיננסי, בניית וניהול התקציב, ניהול התזרים מזומנים וייעוץ לפתיחת עסק.


משרד דודי שקורי ושות', רואי חשבון שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים

פרטי התקשרות

כתובת המשרד: רמב"ם 37 גבעתיים

 03-6734248

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פקס: 03-6734249